Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida

Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko protokoloa

Hezkuntza arloko prebentzio eta jardun protokoloa, gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jazarpen eta sexu-abusu egoeretarako

Eskola Bideak

Eskola bidea – tokiko proiektuak (Eusko Jaurlaritza)

Eskola bideen proiektuak gauzatzeko gida (Bilboko Udala)