Gizakiok zeregin delikatua daukagu guraso bihurtzen garenean gizarte lehiatsu eta konplexu  honetan. Espazio eta toki gutxi daude gurasoei zeregin honetan laguntzeko.

Horregatik, BIGEk prestakuntza eskaintzen dizue gai hauetan.

Ez baduzu aurkitzen interesatzen zaizuna deitu eta guk bilatuko dizugu.

Sartu gai bakoitzean hitzaldi eta tailerrak ikusteko.

Hezkuntza ereduak, arauak eta mugak:

 • Hezkuntza estiloak.
 • Nola esan “EZ” gure seme-alabei.
 • Amorrualdiak haurtzaroan: zer dira eta nola egin aurre.
 • Arauak eta mugak. Sariak eta Zigorrak.
 • Lehenengo ohiturak haurtzaroan.
 • Norbere nortasuna landu: ohituretan hezi.
 • Nola lagundu gure seme-alabei beldurrak kudeatzen.
 • Balioak eta konpetentziak gure seme-alabak autonomian eta erantzunkizunean hezteko.

Hezkuntza emozionala:

 • Zertarako balio dute emoziek.
 • Hezkuntza emozionalaren gakoak.
 • Entzute emozionala familian.
 • Familia: hezkuntza emozionalaren gunea.
 • Emozioak ulertu gure seme-alabei laguntzeko.
 • Hezkuntza emozionala: autonomia, emozio negatiboak.
 • Behar emozionalak haurtzaroan eta/edo nerabetzaroan.
 • Hizkuntza emozionala eta emozioen prozesua.
 • Gatazka emozionalak neba-arreben artean.

Komunikazioa familian:

 • Nola hitz egin zure seme-alabek entzun dezaten.
 • Familiaren komunikazioa hobetu.
 • Guraso eta seme-alaben arteko harreman pertsonalak.

Gatazken ebazpena:

 • Gatazken ebazpena familiatik.
 • Gatazken ebazpena neba-arreben artean: liskarrekin bukatu.

Berdinen arteko jazarpena:

 • Genero-indarkeriaren prebentzioa.
 • Berdinen arteko indarkeriaren prebentzioa.
 • Bullying eta ciberbullying.
 • Familien papera eskola-jazarpenean eta ziber-jazarpenean.
 • Nola detektatu genero-indarkeria digitala. Nola egin aurka.

Hezkuntza sexuala:

 • Hezkuntza afektibo sexuala. Lehenengo haurtzarotik.
 • Sexualitatea ulertu haurtzaroan.
 • Umeen arteko bizikidetza: desberdintasuna eta dibertsitatea.
 • Transexualitatea haurtzaroan.
 • Sexuen arteko bizikidetzarako hezi.
 • Nola hitz egin sexualitateari buruz gure seme-alabeekin.
 • Nerabeak eta sexualitatea: Nondik hasi?
 • Familia desberdinak mundu ezberdinean.
 • Nola erantzun umeen galderei.

Teknologia berriak:

 • Sare sozialen abantailak eta arriskuak.
 • Nerabeak eta teknologia berriak.
 • IKT-n erabilera.
 • Teknologiak: ez galtzeko oinarrizko ideiak.
 • Pantailen erabilera: heziketa-irizpideak.
 • Bideo-jokoak: ezezagun horiek.
 • Noiz erosiko diegu telefono mugikorra? Bizitza digitalarentzat irizpideak.

Ikaste ohiturak:

 • Nola lagundu ikasketetan zailtasunak daudenean.
 • Motibazioa ikasketetan.

Elikadura eta nutrizioa:

 • Elikadura-gorabeherak.
 • Elikadura osasungarria familian.
 • Nutrizioa eta ohitura osasungarriak.
 • Elikadura osasuntsua eta osasungarria.

Drogomenpekotasunen prebentzioa:

 • Drogak, gurasoak, seme-alabak. Zergaitik beldurtzen gaituzte hainbeste? Hitz egingo dugu?
 • Umeak eta droak: ezetz esaten ikasi.
 • Familien zeregina kontsumoan.
 • Aurreneko kontsumoak.

Euskara: