ARARTEKOak Hezkuntza Sailari gomendatzen zaio Eskola 2.0 hezkuntza programara sartzeko baldintzak berrikus ditzan eta programa hori garatzeko irrati-maiztasunen igorpen-mailak murrizteko aukera eskaintzen duten neurriak ezar ditzan.
Dokumentua