Gida honetan elkarteen lanaren berri ematen da, baita honako beste alderdi hauen berri ere: parte-hartzearen antolaketa, funtzionamendua, kudeaketa, bete beharreko legedia, bilerak, baliabideak, txandak, plangintzak, eskolaz kanpoko jarduerak, babesak, jaiak, harremanak nola hobetu eta ikastetxe barneko bizikidetza.

IGEen kudeaketarako oharrak eta gomendioak