Baikara (Gipuzkoa)

Denon Eskola (Araba)

Ikas-bi (Iparraldea)

Eskola Txikiak (Gipuzkoa)

Eskola Txikiak (Bizkaia)

EHIGE (Euskal Herria)

CEAPA  (Estatuko Konfederazioa)