Eskaera hau egin nahi dizuegu: zuen ikastetxeko Guraso Elkartea eta Eskola Kontseilua LOMCE ez gure hezkuntza bai! manifestuari atxikitzea. Horretarako dokumentu hauek prestatu ditugu: IGEentzat eta Eskola Kontseiluentzat.

Helbide honetara bidali mesedez zuen atxikipenak: ehige@ehige.org. Argibide gehiagorik behar baduzue jar zaitezte gurekin harremanetan.