Zuzendaritza taldeak aukeratzeko araudi berria (2008ko ekaina)
Zuzendaritzak aukeratzeko Dekretua (2009ko otsailak3)