Elkabizitza-planak egiteko eta jada egindakoak gaurkotzeko orientabideak


Ikasleen eskubide eta betebeharrak arautzen dituen dekretua

Eskubideak_aplikatzeko_gida
Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa: eskolagabetzea eta eskolara ez agertzea ezabatzea Bizkaiko Lurraldean