0-3 dekretua
0-3 dekretua/betebeharreko gutxieneko baldintzak