AGINDUA, 2014ko abenduaren 17koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Haur Hezkuntza (2. zikloa), Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (1.eta 2. zikloak) egiten ari diren ikasleak eskolara garraiatzeko banan banako diru-laguntzetarako 2014-2015 ikasturteko deialdia egiten duena.