OCDEren informearen laburpenean ‘Hezkuntzaren kalitatea eta ekitatea. Desabantailan dauden eskola eta ikasleei laguntza’ Gobernuei gomendio batzuk egiten zaizkie. Horien artean:

– Hezkuntzan gehiago inbertitu.

– Arreta eta inbertsio gehiago desabantailan dauden eskoletara zuzendu.

– Errepikatzea desagertarazi.

– Banaketa goiztiarra ekiditu.

– Ikastetxea aukeratzea mugatu.

– Eskolen, gurasoen eta komunitateen arteko lokarriei lehentasuna eman.

OCDE 2012 kalitatea eta ekitatea. Informearen laburpena