EHIGEK Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eskatzen dio zuzendaritza taldeei, irakasleei eta familiei lehenbailehen argitzea Hezkuntza Sailak hartuko dituen erabakiak, Apirilaren 20ko 14/2012 Errege Lege-Dekretuak zehazten dituen arauen aurrean (ikasleen erratioak eta irakasleen klaseko ordutegia).

Eskaera irakurri