• Sare sozialen abantailak eta arriskuak.
  • Nerabeak eta teknologia berriak.
  • IKT-n erabilera.
  • Tecnologiak: ez galtzeko oinarrizko ideiak.
  • Pantailen erabilera: heziketa-irizpideak.
  • Bideo-jokoak: ezezagun horiek.
  • Noiz erosiko diegu telefono mugikorra? Bizitza digitalarentzat irizpideak.