Banandutako gurasoek jaso behar duten informazioa, administrazioak haien semealabez dituen datuei dagokienez, eta aurkeztu behar dituzten agiriak. Arartekoaren 8/2011 gomendio orokorra, azaroaren 15ekoa. Eskolako kalifikazioak, tutoreen komunikazioak eta abar aipatzen dira gomendio honetan. [Gomendioa ikusi]